Kathleen Vanden Borre 

Ode aan evenwicht

 

Ons lichaam is enorm fascinerend. Leven is bewegen en zoeken naar een uniek evenwicht: “entre les deux, mon corps balance”. Dit kan als we onze grenzen kennen maar ook openstaan voor het potentieel in ons. Wanneer we ons bewust worden van dode hoeken en van onze eigen gewoonten en patronen, kunnen we onze aandacht en focus bijsturen. Zo kunnen we ons leven met bewegingsvrijheid niet enkel dromen, maar ook actief beleven. Hierbij wil ik graag een go-between voor u zijn.

 

Officiële diploma’s:

 • Licentiaat in Motorische Revalidatie en kinesitherapie, Ugent
 • Master in Biomedische wetenschappen - manuele therapie,VUB

 

Specialisaties:

 • Myofasciale therapie
 • Fasciatherapie, methode Danis Bois 

 

Extra ervaring

 • Docent postgraduaat Manuele Therapie, UGent

Jens Declerck​

Ode aan sporten en bewegen

 

Ons lichaam is gebouwd om te bewegen. Dit inzicht stimuleer ik steeds via een kwalitatieve, duurzame en individuele begeleiding. Dit via manuele behandelingen en een structurele  aanpak, gecombineerd met oefentherapie. Bewegen is leven. Lopen is mijn passie en gezien dit een belangrijk aspect is in de opbouw van fitheid en gezondheid, wil ik dit graag met u delen en u daarin begeleiden.

 

Officieel diploma:

 • Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting musculoskeletale kinesitherapie KULeuven

 

Specialisaties:

 • Manuele therapie, Belso, Gent
 • Osteopathie, Belso, Gent
 • Loopscreening en preventie

 

Extra ervaring: 

 •  Praktijkassistent opleiding kinesitherapie, UGent 
 
 

Gunther Kemel   

Ode aan de stem 

 

Je stem zegt wie je bent en hoe je je voelt. Je stem is uniek. Omdat de kwaliteit van je stem het resultaat is van een complexe samenwerking van spieren en zenuwen, kan ik als osteopaat een verschil maken bij functionele stemproblemen. Als osteopaat behandel ik het lichaam met zijn stemprobleem in zijn totaliteit. De behandeling bij stemproblemen is vaak een multidisciplinaire samenwerking tussen stemtherapeut/logopedist, NKO-arts, psycholoog, diëtist en osteopaat. 

 

Officieel diploma:

 • Gegradueerde in de kinesitherapie, KHBO (VIVES)

 

Specialisaties:

 • Osteopathie, Flanders International College of Osteopathy

        Reserveer hier voor een behandeling osteopathie

 • Integrated Techniques, F. De Bakker DO
 • Dysfunctions of the cervico-maxillo-facial system, A. Piron DO

 • Osteopathy and voice problems, J. Lieberman DO​
   

Isabelle Hoogmartens ​

Ode aan uw glimlach 

 

Lachen is het beste medicijn voor een evenwichtig leven ! Om aan deze glimlach te kunnen werken, gaan we samen op zoek naar de oorzaak van veel voorkomende klachten vanuit het kaakgewricht en nekregio en werken we samen een plan van aanpak uit. Ook wil ik u met mijn ervaring als sportkinesitherapeut begeleiden om uw persoonlijke doelstellingen zo snel mogelijk te bereiken. Dit wil ik realiseren via manuele therapie, myofasciale therapie al dan niet met dry needling, ergonomisch advies en specifieke oefentherapie. Een gezonde levensstijl is de basis voor een goede gezondheid en een gezonde geest.

 

Officieel diploma :

• Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, 

  afstudeerrichting musculoskeletale kinesitherapie, KU Leuven

 

Specialisatie:

• Temporomandibulaire dysfuncties o.l.v. Tzvika Greenbauw (Israël) 

 

 Extra  ervaring: 

• H-Impact innovatieproject ‘Active Ageing’, UGent 

 

 

Hanne Sercu​

Ode aan groeien in uw bewegingsvrijheid

 

Uzelf naar uw optimaal niveau (terug)brengen is ons gezamenlijk doel. Als team gaan we op zoek naar de beperkende factoren om die te kunnen aanpakken. Met een combinatie van een persoonlijk oefenschema en gerichte manuele behandeling streven we samen naar een optimaal herstel op uw eigen niveau. Zo kan u opnieuw in balans functioneren, zowel in uw dagelijks leven als tijdens sportactiviteiten.

 

Officieel diploma:

 • Master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen, UGent

 

Specialisatie:

 • Osteopathie in opleiding aan I.A.O.,  Gent

Tars Stevens​

Ode aan de zelfhelend vermogen van  het lichaam

 

Gezondheid is het meest dierbare bezit van de mens. Dit kan enkel gehandhaafd worden door een combinatie van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en een goed psychosociaal welzijn. Eet gezond, beweeg en geniet! Dan versterken we ons zelfhelend vermogen en staan we sterk in het leven. Dit leidt tot een frisse en gelukkige geest in een gezond en gelukkig lichaam.

 

Officiële diploma’s:

 • Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, afstudeerrichting sporttraining, UGent
 • Master Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen, afstudeerrichting musculoskeletale kinesitherapie, UGent 

 

Specialisaties:

 • Trainer A voetbal (Elite jeugd), VTS/Bloso
 • Osteopathie in opleiding aan I.A.O., Gent
 •  Orthomoleculair therapeut in opleiding (KPNI, Gent) 

welkom  

Ode aan een nieuwe collega 

 

 

- osteopathie  (dringend !) 

- fasciatherapie

- voedingscoach

 

zie vacatures !