Manuele therapie

 

Manuele therapie behoort tot de bijzondere beroepsbekwaamheden.

Manuele therapie is een uitbreiding en specialisatie binnen de kinesitherapie. We sporen mogelijke onevenwichten in het neuromusculoskeletaal stelsel op aan de hand van een individuele analyse en functieonderzoek. Een evenwichtige houding en dito beweging worden bewust geïntegreerd in uw dagelijks leven en/of sportactiviteiten. De kwantiteit maar vooral de kwaliteit van bewegen is belangrijk. Via specifieke manuele technieken en het aanleren van goed aangestuurde bewegingen en oefeningen begeleiden we u naar een optimaal herstel van de bewegingsfunctie. Op die manier kan u de activiteiten die op uw verlanglijstje staan, verderzetten of starten. We staan in voor zowel herstel, genezing als preventie.

 

Myofasciale therapie

 

Onze spieren zijn onze instrumenten en zijn een klankbord van onevenwicht. Als al onze instrumenten op een harmonische manier samenwerken, zijn perfecte bewegingen en performantie het resultaat: go with the  flow. Maar wanneer het samenspel niet optimaal is (bijvoorbeeld door onder- of overbelasting), gaan spieren in dysfunctie. Er kunnen triggerpunten ontstaan. Dit zijn punten in de spier van waaruit pijnsignalen worden uitgezonden. In hun ketting kunnen spieren ook andere spieren “triggeren” tot malfunctioneren – zeker wanneer een klacht niet de nodige aandacht of behandeling krijgt.

Een lokale en globale analyse van houding en beweging is van cruciaal belang om de oorzakelijke en/of bestendigheidsfactor van de klacht of het probleem binnen het bewegingsapparaat op te sporen. Om een spier of spierketting tot optimaal functioneren te brengen, is het noodzakelijk eerst rust te brengen via myofasciale releasetechnieken (dit zijn manuele technieken) en/of dry needling (of naaldtechnieken). Eens een spier het fysiologisch evenwicht terug heeft, werken we op de juiste bewegingscoördinatie en in laatste instantie op kracht en uithouding (al dan niet sportspecifiek).

 

 

 

Fasciatherapie

Methode Danis Bois

 

De basis van de fasciatherapie kunnen we terugvinden in de osteopathie. Ons lichaam is een groot, fasciaal netwerk. Alle cellen zijn in communicatie met elkaar. Een optimale gezondheid betekent dat ons netwerk en alle raderen perfect met mekaar in evenwicht functioneren. Bij onevenwicht, zowel op fysiek als op emotioneel vlak, kan dit een invloed hebben op ons bindweefselnetwerk. Daardoor kunnen we ons verstikt voelen in ons eigen web. Via de fasciatherapie gaan we op zoek naar subtiele weerstanden in het lichaam, sporen we de dode hoeken in het lichaam en het functioneren op: een beperking is een onontgonnen potentieel. Na een uitgebreide analyse en manueel therapeutisch onderzoek stellen we een behandelplan op. Een fasciabehandeling is een zeer zachte vorm van behandeling; we houden rekening met ieders individueel ritme. De behandeling bestaat zowel uit manuele technieken als oefentherapie.

 

Specialisaties

 

We vormen een complementair team. Een teamlid bepaalt na diagnose uw behandelingstraject en bespreekt dit met u. Op uw pad naar gezond evenwicht kunnen verschillende therapeuten u begeleiden op basis van hun specialisaties. Het teamlid volgt uw progressie op en bespreekt dit indien nodig in teamverband. Artsen kunnen daarbij aangesproken worden. Zo waarborgen we een holistische aanpak. Dit is de beste garantie om snel de gewenste resultaten te behalen. 

Practische info

Revalidatie & kinesitherapie

 

Genezen door bewegen is de essentie van kinesitherapie en revalidatie. Zowel preventief als curatief helpen we u in het (her)winnen van bewegingsvrijheid, lenigheid, evenwicht, kracht en uithouding. Hierbij werken we zowel op structureel en functioneel niveau maar ook op vlak van integratie van beweging en gezondheid in het dagelijks leven en in de sport. Dit doel bereiken we  met manuele technieken en oefentherapie. Wij staan klaar voor u wanneer uw lichaam signalen van onevenwicht aangeeft of ook als u de basiselementen van gezond bewegen wenst te versterken.

 

 

Relaxatie 

 

Als we in evenwicht zijn, vinden we vanzelf gemakkelijk rust en komen we veerkrachtig tot de nodige actie. 

Bij spanningen en stress komen we soms niet meer tot die basisrust en vermindert onze veerkracht. Dan kan relaxatie of bewust ontspannen een hulp zijn om de balans terug te vinden.

 

Tijdens relaxatie-sessies wordt uitgelegd wat stress betekent in een lichaam en stellen we een plan van aanpak op.

Een brede waaier aan oefeningen is voorhanden en we sturen individueel bij (bvb. ademhaling, Jacobson, visualisaties, bodyscan enz...).

Ook stressmanagement en info rond slaaphygiëne en voeding kunnen hier een deel van uitmaken.

 

 

Orthomoleculaire

therapie

 

"Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding" - Hippocrates

De relatie tussen voeding en gezondheidsproblemen is een realiteit. Ieder lichaam heeft een eigen metabolisme, een eigen ritme, een eigen dynamiek, een eigen functie. Voeding is één van onze energiebronnen. Wanneer er klacht ontstaat, is dit een uiting van onevenwichten in het lichaam. De vraag is of onze energiebronnen ons de juiste en bruikbare kracht geven voor ons functioneren.

Via een uitgebreide analyse van voedings- en leefstijlpatronen gaan we op zoek naar de oorzaak van de klacht. Er is een aangepast advies om het evenwicht in het lichaam te herstellen.

Temporomandibulaire kinesitherapie  

 

Deze specifieke vorm van kinesitherapie analyseert en behandelt de klachten die voorkomen door onevenwicht in de kaakregio. Door trauma, overbelasting van kauw- en nekspieren, tandenknarsen, klemmen, nagelbijten, kaakchirurgie, belastende werkhouding of stress onstaat er een disbalans met mogelijks spanning en pijn in en rond het kaakgewricht, nek en oor kan voorkomen, evenals hoofdpijn, klikgeluiden, beperkte mondopening,... tot gevolg. 

De behandeling bestaat uit mobilisatie- en stretchingstechnieken, myofasciale therapie (al dan niet met dry needling) en ontspanningstechnieken. Extra aandacht krijgt houdings- en bewegingsbewustzijn en correcte motorische controle.

We werken samen met u een plan van aanpak uit en delen onze informatie multidisciplinair met tandartsen en orthodontisten, huisartsen, NKO- artsen, kaak- en aangezichtschirurgen. Zowel een arts als tandarts kan deze therapie voorschrijven. 

 

 

Osteopathie

 

 

De hedendaagse osteopathie is gesteund op drie pijlers: het bewegingsapparaat, het orgaansysteem en het craniosacraal systeem. Deze drie systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen elkaar constant. 
 

Osteopathie is meer dan alleen een manuele therapie die bewegingsverlies opspoort en herstelt. Het is ook een ‘way of thinking’, gesteund op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie.

 

 

 

Voeding -en gezondheidstherapie

 

In deze sessies gaan we na waar voeding hulp kan bieden voor het aanpakken van klachten en het herstel van evenwicht. Soms ligt de oorzaak dieper, en kunnen thema’s zoals beweging, slaaphygiëne en de aanwezigheid van stress hier een rol in spelen. Al onze systemen zijn met elkaar verbonden en daarom bekijken we elke patiënt met een holistische blik.

 

Tijdens de coaching gaan we op zoek naar de oorzaak van de klachten en werken we samen een plan van aanpak uit. U bepaalt uw eigen doelstellingen voor korte en lange termijn, die u helpen om progressief te werken naar een duurzame en stabiele situatie waarbij u uw klachten onder controle heeft. Door u de tools aan te reiken om gezonde gewoontes in uw dagelijks leven te introduceren, stimuleren we een positieve en blijvende verandering van levensstijl.